Editorial Policies

Focus and Scope

VetPub Borås är en svensk, fritt tillgänglig e-tidskrift.

Syftet med VetPub Borås är att publicera artiklar producerade inom ramen för kursen Vetenskaplig publicering som ges som fristående kurs och som valbar kurs vid masterprogrammet Digitala tjänster, Högskolan i Borås.

Artiklarna i VetPub Borås har genomgått kollegial utvärdering (peer-review) och behandlar olika aspekter av vetenskaplig publicering och kommunikation.

 

Section Policies

Articles

Checked Open Submissions Checked Indexed Checked Peer Reviewed
 

Peer Review Process

Alla insända artiklar granskas av en eller två granskare. Granskningsprocessen är öppen, det vill säga författare och granskare är inte anonyma för varann. I normalfallet är processen slutförd efter en till två veckor. Granskarna utgörs av deltagare i kursen Vetenskaplig publicering vid Högskolan i Borås. Granskningen fäster avseende vid tydligt syfte, välgrundad analys och tydlig förankring i tidigare forskning. Därutöver är det en fördel om artikeln är möjlig att förstås av läsare utanför forskningsområdet. Efter granskning fälls det slutliga publiceringsavgörandet av kursledningen.

 

Publication Frequency

Tidskriften publiceras av studenterna vid kursen Vetenskaplig publicering vid institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås. Varje nummer kommer att publiceras vid deadline för artikelinlämning och en ny volym påbörjas varje gång kursen erbjuds.

 

 

Open Access Policy

This journal provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to the public supports a greater global exchange of knowledge.