Journal Sponsorship

Publisher

Tidskriften publiceras som en del i kursen Vetenskaplig publicering vid Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid Högskolan i Borås.

Sponsors

Tidskriften stöds genom teknisk support av Bibliotek och läranderesurser vid Högskolan i Borås.