Vetenskaplig publicering och forskningsbibliotekets nya roll : en identifiering av fem områden inom vetenskaplig kommunikation med en fallstudie på Högskolan i Jönköping

Stefan Carlstein

Abstract


Utifrån en litteraturstudie har de viktigaste aspekterna av ett antal utvalda områden inom vetenskaplig kommunikation identifierats. Med hjälp av en webbenkät har svar samlats in från Högskolans i Jönköping forskare och doktorander angående deras nuvarande kunskapsläge inom de utvalda områdena samt inställningen till eventuellt stöd och undervisning från högskolebibliotekets sida. Områdena utgörs av open access, parallellpublicering, förlagens upphovsrättsregler, bibliometri samt publiceringsstrategi. Inom samtliga områden har de flesta forskare och doktorander någon kännedom om dem samtidigt som flesta visar stort intresse av att få undervisning om dem. En rad förslag ges om hur ett forskningsbibliotek praktiskt och strategiskt kan arbeta med dessa frågor gentemot forskare och doktorander. I artikeln betonas också vikten av att de förändringar som sker inom vetenskaplig kommunikation kräver en förändringsbenägen biblioteksorganisation som inte bara svarar mot forskarnas behov utan också försöker förutsäga dem och utforma passande tjänster.

Keywords


Vetenskaplig publicering, vetenskapliga bibliotek

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.