Impact Factors (IF) täckning av vetenskaplig kunskapsproduktion: en litteraturstudie

Isaac Nsubuga Kamya

Abstract


Abstrakt

 Den här artikeln är resultatet av en litteraturstudie med fokus på tidskrifternas ”Impact factor”.  I den litteratur som jag tittat närmare på kan man hitta vissa generella och gemensamma uppfattningar. Litteraturen i fråga innehåller vissa delade uppfattningar om ”Impact Factor” som bibliometrisk indikator, om Impact Factors brister och om dess användande. När det gäller hur man tar itu med bristerna blir det skillnad på de föreslagna tillvägargångssätten. Det beror delvis på att man angriper olika problem, men också på att man närmar sig problemen utifrån olika synvinklar.

De mest gemensamma uppfattningarna i den granskade litteraturen inkluderar det faktum att ”Impact Factor” används av flera och inom flera ämnesområden eller discipliner, att ”Impact Factor” har brister och att det går att göra någonting för att försöka åtgärda bristerna. Att använda sig av ”Article Impact Factor” och ”Relative Impact Factor” istället för ”Journal Impact Factor” är två av förslagen som dyker upp i respektive litteratur.

Efter granskningen lämnas jag däremot undrande över om bristerna med ”Impact Factor” är underskattade. Frågan om framtiden kommer att ge ett ännu bättre sätt att handskas (både framberäkning och användande) med ”Impact Factor” också kvarstår. Det är heller inte helt klart att kommersialiseringen (av exempelvis Thomsons ISI data) kommer att hjälpa de icke centrala länderna. Jag ser ändå på den optimism som exempelvis Weingart (2005)[6] visar med en egen optimism om en positiv utveckling. Weingart (2005)[6] och andra som tycker som honom bortser inte ifrån de preciserade frågorna, utan menar att med bättre förståelse för ”Impact Factor” inser man också dess stora betydelse bland de bibliometriska mätningarna. Därefter kan man arbeta med förbättringarna som en del av utvecklingsprocessen.

Keywords


Bibliometri, Impact factor, Vetenskaplig publicering

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.