Ändrat publiceringsmönster inom svensk utbildningsvetenskap?

Olle Thegeby

Abstract


Utbildningsvetenskap är ett område vars publikationer åtminstone tidigare har dominerats av böcker och bokkapitel. Den svenska forskningen inom området har i ett decennium fått ett ökat stöd av statsmakterna. Forskningsmedlen har kanaliserats genom Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté. I den senaste forskningspolitiska propositionen infördes ett nytt resursfördelningssystem som till en del bygger på antalet publicerade vetenskapliga tidskriftsartiklar. För att undersöka om forskarna i anledning härav har ändrat sina publice­ringsmönster i riktning mot fler vetenskapliga artiklar undersöktes forskare i Vetenskapsrå­dets projektdatabas som fått medel från den utbildningsvetenskapliga kommittén. Forskarna hänförde sig till perioderna 2002-2003 respektive 2009-2010. Deras artikelpublicering togs fram ur publikationsdatabasen Swepub. Resultatet, som i stor utsträckning är beroende av kvaliteten hos Swepub, visar att det har skett en betydande ökning av antalet publicerade artik­lar per forskare till den senare tidsperioden. Dock har andelen forskare som inte alls publice­rar sig i artiklar också ökat.


Keywords


Forskningspolitik - Sverige ; Vetenskaplig publicering ; Vetenskapssociologi ; Utbildningsvetenskap

Full Text:

PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.