Publiceringsmönster och Open access inom historieämnet

Lina Ingrid Ekström

Abstract


 

I denna artikel försöker jag beskriva publiceringsmönstret inom historieämnet, hur historiker ser på digital publicering och open access och hur ämnet närmar sig det nya sättet att publicera.

Historiker skriver gärna större monografiska böcker men också andra skrifter och artiklar, till skillnad från tekniska och naturvetenskapliga ämnen som främst producerar artiklar i vetenskapliga tidskrifter. Fenomenet open access har de tekniska vetenskapliga tidskrifterna som utgångspunkt, vilket gör att historieämnet och andra humanistiska ämnen som har andra publiceringsmönster har svårt att ta till sig fenomenet. Trots detta och andra problem är historiker positiva till open access, det finns till exempel goda förutsättningar för parallellpublicering. Trots svårigheter med finansiering och konservatism inom ämnet så ser man ändå ljust på digital publicering och open access.


Keywords


publiceringmönster, historieämnet, digital publicering, open access

Full Text:

PDF () PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.