Information For Authors

Interested in submitting to this journal? We recommend that you review the About the Journal page for the journal's section policies, as well as the Author Guidelines. Authors need to register with the journal prior to submitting or, if already registered, can simply log in and begin the five-step process.

 

Information till författare

Intresserad av att publicera en artikel i denna tidskrift? Vi rekommenderar att du läser texten Om tidskriften för att ta del av publikationens policy, liksom riktlinjerna för författare. Författarna måste registrera sig hos tidskriften innan de kan bidra med artiklar eller, om man redan är registrerad, kan logga in och följa de fem stegen i publiceringsprocessen.