Information For Librarians

We encourage research librarians to list this journal among their library's electronic journal holdings. As well, it may be worth noting that this journal's open source publishing system is suitable for libraries to host for their faculty members to use with journals they are involved in editing (see Open Journal Systems).

 

Information till bibliotekarier

Vi uppmuntrar bibliotekarier vid forskningsbibliotek att lista denna tidskrift bland bibliotekets elektroniska resurser. Det kan även vara värt att notera att denna tidskrifts open source publishing system gör det lämplig för bibliotek att som en tjänst tillhandahålla för sina interna användare där de kan hantera de tidskrifter de är inblandade i redigeringen av (se Open Journal Systems).