Information For Readers

We encourage readers to sign up for the publishing notification service for this journal. Use the Register link at the top of the home page for the journal. This registration will result in the reader receiving the Table of Contents by email for each new issue of the journal. This list also allows the journal to claim a certain level of support or readership. See the journal's Privacy Statement, which assures readers that their name and email address will not be used for other purposes.

 

Information till läsaren

Vi uppmuntrar läsare att prenumerera på denna tidskrift. Använd registrerings länken högst upp på tidskriftens webbplats: VetPub Borås. Med denna registrering får läsaren innehållsförteckningen via e-post för varje nytt nummer av tidskriften. I och med denna prenumerationslista kan VetPub Borås påvisa en viss nivå av spridning eller läsekrets. Se tidskriftens sekretessdokument, som försäkrar läsaren om att deras namn och e-postadress kommer inte att användas för andra ändamål.